top of page
Lykkelig portrett
Sukkerrørselger


NLO - Afrika
Misjonsorganisasjonen New Life Outreach i Tanzania ble grunnlagt av Hannah og Egon Falk, og er i dag en stor virksomhet med en stab på over 70 ansatte. Virksomheten omfatter store møtekampanjer, seminarer, bibelskole, grunnskole, barnehage og nødhjelpsarbeid.

NLOs norgeskontor ligger i Zoé Kirken. Frivillige medarbeidere tilknyttet Zoé administrerer den norske fadderordningen, og står bak utgivelsen av det norske nyhetsbladet m.m. Hvert år drar også medlemmer fra menigheten til Tanzania for å undervise, delta på team, eller som kortidsarbeidere.

Hayley´s House

Hayley’s House er et hjem for jenter som ble bygget på initiativ av Jana Alcorn til minne av hennes datter, Hayley, som døde tragisk i en bilulykke. Hjemmet er blitt en realitet ved hjelp fra Australia, USA, Norge og Danmark. Det er plass til 25 jenter på Hayley’s House. De har alle en tragisk historie bak seg, men i dag bor de trygt og godt og med en husmor som passer på dem. De går i skole på New Life Academy og har en lys og god fremtid foran seg.

Fadderbarn

Valg er ikke noe du får – det er noe du tar. Som fadder og giver til NLOs barnearbeid velger du å dele det du har med andre. Ditt valg kan forandre og redde liv. Vi drømmer om at de barna som blir hjulpet skal kunne forandre Tanzania, både på det politiske og det åndelige plan, og jevne ut forskjellen mellom fattige og rike.

New Life Academy
New Life Academy er en barnehage og grunnskole for nesten 700 elever i alderen 3-14 år. Skolen, som ble åpnet i 2001, er for de aller fattigste i landsbyen. Din månedlige gave dekker utgiftene til ditt fadderbarns skolegang, næringsrik mat i skoletiden, og en ny uniform hvert år.

Besøk hovedsiden til NLO: New Life Outreach

Sammenleggbart tøy

ØNSKER DU Å BIDRA?

We'd love to hear from you

GI EN GAVE

Konto: 3000.18.14954

bottom of page