top of page

Troens Ord i Sarpsborg blir en del av Zoé Kirken i Fredrikstad!

Gjennom en lengre tid har både lederskapet og hele menigheten i Troens Ord Norge kjent Herrens maning til å søke Guds ledelse for veien videre for menigheten. Høsten 2021 opplevde vi en frisk utgytelse av Den Hellige Ånd i våre samlinger.

Vi brukte mye tid til å søke Gud sammen, hele menigheten. I denne perioden har ble vi berørt av Herren og vi ga oss til Gud på en fornyet måte. Midt i dette opplevde vi meget overraskende hvordan Herren talte til lederskapet om å forene oss med Zoé Kirken.

Herren bekreftet dette på en overveldende og konkret måte. Når prosessen først var i gang gikk ting ganske fort. Hele menigheten ga sin tilslutning til dette og vi opplevde stor enighet om å gå denne veien. Troens Ord vil takke Zoé Kirken, med pastor Ruben Dahl Hansen og hele styret i spissen, for den varme mottagelsen vi har fått. Vi har blitt tatt i mot med åpne armer og med mye kjærlighet.
Det har berørt våre hjerter og vi gleder oss til å smelte sammen med hele Zoé-familien og bygge en felles framtid sammen.

Vi, Troens Ord, tar med oss alt vi er og har, og gir oss selv som en gave, først til Jesus Kristus, deretter til Zoé Kirken.

Vi legger oss selv som et såkorn i Zoé sitt jordsmonn. Alt det Gud har sagt, alt det Gud har lagt over oss av nådegaver og salvelse, og alt Gud har kalt oss til, det sår vi inn i Zoé. Alt ligger i Herrens hender og vi er forventningsfulle innfor fremtiden.

- Lederskapet på Troens Ord

bottom of page