top of page

Kjære pastor og leder!

Vi ønsker velkommen til Jesuskonferanse i Zoé Kirken fredag 5. til søndag 7. januar 2024. 

 

Vi skal ha en pangstart på det nye året med en Jesuskonferanse hvor vi fester vårt blikk på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, og sammen skal vi prise, opphøye og ære Jesu navn!

 

Vi får flott besøk av Mats-Ola og Randi Ishoel, som er med oss under hele konferansen. Mats-Ola og Randi Ishoel er hovedpastorpar for Livets Ord Moskva, og overser som biskop i Livets Ord et stort antall menigheter i Russland og ulike land i verden. Mats-Ola Ishoel har også gått inn som tilsynsmann for Zoé Kirken.

 

Åpent lederseminar lørdag 6. januar fra kl 10 til 16

 

Vi inviterer alle pastorer, ledere og etterfølgere av Jesus til åpent lederseminar lørdag 6. januar fra kl 10. Mats-Ola Ishoel vil få mye av tiden under lederseminaret og dele fra sitt liv som hovedpastor og leder i et stort arbeid med mange menigheter. Mats-Ola og Randi Ishoel opplever i sin tjeneste på tross av urolige og vanskelige tider, stor tilstrømming av mange mennesker til deres gudstjenester og ukentlig et stort antall mennesker som søker Jesus som Herre og frelser. 

 

Remi Høidahl er i dag med som omsorgspastor i Zoé Kirken, han har startet og vært pastor for Troens Ord som har gått inn i Zoé Kirken, og har tidligere tjent i pastorteamet i Livets Ord Uppsala. Remi vil også dele fra sitt liv og sin brann for å tjene Jesus under lederseminaret. 

 

Vi skal ha en spennende panelsamtale med Mats-Ola Ishoel og inviterte gjester for å snakke om «Jesus i møte med mennesker», det å vinne mennesker, erfare vekkelse og stå som leder og tjener i en tid av vekkelse. 

 

Randi Ishoel er i tillegg til hennes pastortjeneste med hennes mann, også lovsanger og gospelsanger. Livets Ord og Livets Ord Moskva har et stort fokus på lovsang under sine gudstjenester, hvor mennesker også kommer fram til betjening og forbønn under lovsang. Randi Ishoel vil ha et eget lovsangsseminar lørdag kl 14, hvor hun vil dele fra Livets Ord Moskva sitt lovsangsarbeid, og hennes egen tjeneste i lovsang og gospelsang. 

 

Vi tror dette vil bli en inspirerende lederdag hvor vi sammen søker Jesus som ledere for våre menigheter, våre byer og tettsteder, og vårt land.

 

Vi oppmuntrer deg til å sette av tiden, og komme sammen med andre pastorer, ledere og etterfølgere av Jesus for å bli inspirert denne dagen. 

 

Det blir også servert varm lunch og satt av tid til fellesskap. 

 

Gudstjenester med Mats-Ola Ishoel

 

Mats-Ola Ishoel vil dele sitt hjerte med oss for den tid vi nå lever, og det Gud har talt til Mats-Ola om for den tid som er nå, og dele fra hans liv og tjeneste under gudstjenestene som er lørdag og søndag kveld kl 18, og søndag formiddag kl 11:00

 

Dette vil være gudstjenester med mye tid for lovsang, hvor vi lovsynger, tilber og ærer Jesus Kristus i Guds nærvær hvor Den Hellige Ånd virker sterkt i blant oss, åpenbarer Jesus for oss og forherliger Jesus i blant oss. 

 

La oss forberede våre hjerter, for hva Gud vil gjøre i blant oss under disse møtene, og gjennom Mats-Ola Ishoel sin forkynnelse til oss. 

 

Åpningsmøte fredag kl 19:00

 

I Zoé Kirken opplever vi at Gud kaller oss inn i en ny fase av vår tjeneste for Jesus, hvor vi sammen med Guds folk i vårt fylke og vårt land vil stå opp for Jesus, forkynne Jesus og stråle av Jesus i den tid vi nå lever. Jesus har lovet å være med oss alle dager, Jesus er den samme i dag, og han lever i oss i dag. 

 

Den Jesus som lever i oss, er den Jesus som vi leser om i Jesaja 9:6-7. Jesus som har fått Herredømmet lagt på sine skuldre, som har fått navnet «Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste». Det er vår fantastiske Jesus, som lever i oss og stråler gjennom oss med sin herlighets glans.

 

Der hvor det er mørke, behøver vi at lyser stråler fram. Vi er satt til å være verdens lys, og forkynne evangeliet kraft til frelse i denne tid, med et budskap om frelse og et nytt liv med Jesus, i fred, glede og kjærlighet.

 

Jeg vil dele mitt hjerte og min begeistring for å være satt til å tjene Jesus i den tid vi nå lever, under åpningsmøtet fredag klokken 19. 

 

La oss alle være djerv og frimodig for Jesus, og gå inn i 2024 med bønn for vårt land, elske mennesker med Guds kjærlighet og stille oss disponibel for å tjene Jesus med DHÅs salvelse og kraft!

 

Velkommen til å være med oss på Jesuskonferansen 5. til søndag 7. januar. 

 

Kanal 10 vil være med under konferansen og sende hele konferansen på sine kanaler. 

 

Se vedlagte plakat med program. Om dere har anledning, er det fint om dere også kan henge opp plakat hos dere, og gjerne også vise programmet under deres gudstjeneste. 

 

Er også takknemlig for om dere kan videresende denne invitasjonen til andre pastorer og ledere i deres menighet og deres nettverk. 

 

Vi har lagt ut et Facebook innlegg hvor jeg inviterer til konferansen, som dere kan se her: https://www.facebook.com/reel/1349377362350814

 

Ønsker også å benytte anledningen til å ønske alle en flott og varm julehøytid, med varme, gode fellesskap og Jesus i sentrum! 😊

 

 

Med vennlig hilsen

for Zoé Kirken

                                                                                                                                  

Ruben D. Hansen

Hovedpastor/ styreleder

bottom of page